Poporanismul. Răspuns la o anchetă literară

Poporanismul. Răspuns la o anchetă literară
de Ion Luca Caragiale

Preastimate domnule redactor,

La nici una din cele trei întrebări ale dv, îmi faceți deosebita onoare a mi le pune, nu mă simt în stare a răspunde, fiindcă, drept să spun, cîtetrele sunt prea multe pentru înțelegerea mea. Totuși, pe departe, atîta parcă pot pricepe, că ar fi vorba aci de arta literară.

Vă rog, dar, binevoiți a-mi permite să vă dau, cu această ocaziune, prin prețiosul dv. organ de publicitate, o povață bătrînească tinerilor literați romîni — nu tutulor, numai acelora cari n-au talent din născare: să caute, dacă se mai poate, să-l găsească, că doar nu-i vrun lucru așa de mare; iar de nu l-or găsi, să se lase de meșteșug; că dacă n-ai talent, toate, toate sunt...degeaba.

Vă rog, preastimate domnule redactor, binevoiți a primi cele mai distinse salutări din partea devotatului dv. servitor,

Caragiale