Prefața la ediția dintâi

Prefața la editia dintâi
de Titu Maiorescu
Singurătate
Poesii de Mihai Eminescu, Editura Librariei Socecu & Comp., București 1884

Colecția de față cuprinde toate poeziile lui Eminescu publicate în „Convorbiri literare” de vre-o doisprezece ani încoace, precum și cele aflate până acum numai în manuscrispt pe la persoane particulare.

Prima ediţie a volumului „Poesii”

Publicarea se face în lipsa poetului din țară. El a fost totdeauna prea impersonal și prea nepăsător de soarta lucrărilor sale, pentru a fi putut fi înduplecat să se îngrijească însuși de o asemenea culegere, cu toată stăruința amicilor săi literari.

Poesiile, așa cum se presintă în paginile următoare, nu sunt dar revăzute de Eminescu și sunt prin urmare lipsite de îndreptările ce avea de gând să le facă, cel puțin la cele vechi (Venere și Madonă, Mortua est!, Egipetul, Noaptea, Înger de pază, Împărat și proletar, Rugăciunea unui dac, Înger și demon).

Dacă totuși am publicat și aceste poezii, împreună cu celelalte, așa cum se găsesc, am făcut-o dintr-un simțimânt de datorie literară. Trebuiau să devie mai ușor accesibile pentru iubitorii de literatura noastră toate scrierile poetice, chiar și cele începătoare, a le unui autor, care a fost înzestrat cu darul de a întrupa adânca sa simțire și cele mai înalte gânduri într’o frumuseță de forme, subt al cărei farmec limba română pare a primi o nouă viață.

Bucuresci, Decembrie 1883. Titu Maiorescu