Raport la Domn nr. 2433 din 18 martie 1863

Raport la Domn
de Ioan Emanuel Florescu
Înalt ordin de zi nr. 274 din 19 martie 1863 →→
18 martie 1863


RAPORT LA DOMN

        Onor. Consiliŭ în ședința sa din 12 Martie, a otărîtŭ prin jurnalulŭ alâturatŭ, ca Acvila Romană cu crucea în gură să fie pusă ca emblemă Romănieĭ d'asupra drapelelorŭ armateĭ, iar zimbrulŭ și vulturulŭ într'uniți constituindŭ armele Romănieĭ; se formese sigiliulŭ și timbrulŭ statuluĭ.

        Plecatŭ supuiŭ acésta Măriĭ Vóstre, rugîndu-vă să bine-voițĭ a da unŭ înaltŭ decretŭ pentru punerea în esecuție a disposițiunelorŭ Consiliuluĭ.

Se aprobead̗ă
ALECSANDRU IOAN.


2433
1863 Martie 18.
Sunt, cu cel maĭ profund respect
Prea Înălțate Doamne
Alŭ Măriĭ Vóstre
Prea plecat și supus servitor
Ministru de Resbel
General Florescu