Rugăciune pentru părintele duhovnicesc

Rugăciune pentru părintele duhovnicesc
de Autor Neidentificat


Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, care ai primit rugăciunea desfrânatei și suspinul tâlharului, primește și rugăciunea mea, a păcătosului, ce o aduc Ție pentru părintele meu duhovnicesc, preotul / ieromonahul (N), pe care Tu l-ai rânduit să poarte povara păcatelor mele în fața Ta, precum și Tu porți povara întregii lumi în fața Tatălui Ceresc. Iartă-i toate greșelile cele de voie și fără de voie, vindecă-i toată boala și întinăciunea trupească și sufletească, cercetează-i neputințele și slăbiciunile, căci dintre oameni l-ai ales și poartă aceeași fire ca și mine. Izbăvește-l de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți și de orice ispită. Sporește-i înțelepciunea, îndelunga-răbdare, liniștea, pacea și bucuria. Înmulțește-i puterile, sporește-i blândețea și purtarea de grijă și împlinește toate cele de folos lui. Pune în inima și în gura lui cuvintele Tale cele mântuitoare, umple-l de har, dăi minte luminată și pricepere sfântă. Bine sporește în el, Doamne, și dăruiește-l sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin.

Această lucrare se află în domeniul public în întreaga lume, deoarece autorul a decedat acum cel puțin 100 de ani.