Rugăciunea Euharistică III

Rugăciunea Euharistică III


Sfânt ești cu adevărat, Doamne,

și pe bună dreptate te laudă toată făptura,

căci prin Fiul tău,

Domnul nostru Isus Cristos,

și prin lucrarea Duhului Sfânt,

însuflețești și sfințești întregul univers

și fără încetare aduni poporul tău,

pentru ca, de la răsăritul soarelui până la apus,

să se aducă numelui tău prinos de jertfă curată.


Își împreunează mâinile și, ținându-le întinse asupra darurilor, spune:

De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință

să sfințești prin Duhul tău

darurile pe care ți le oferim,

își împreunează mâinile,

apoi face semnul crucii asupra pâinii și a potirului,

o singură dată pentru amândouă, spunând:

pentru ca ele să devină Trupul și + Sângele Fiului tău,

Domnul nostru Isus Cristos,

își împreunează mâinile

din a cărui poruncă săvârșim aceste Taine.

În formulele următoare, cuvintele Domnului să fie rostite clar și răspicat, după cum o cere însăși natura lor:

Căci El, în noaptea în care era vândut,

ia pâinea și, ținând-o ridicată puțin deasupra altarului, continuă:

a luat pâinea

și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o,

a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând:

se înclină puțin

LUAȚI ȘI MÎNCAȚI DIN ACEASTA TOȚI:

ACESTA ESTE TRUPUL MEU,

CARE PENTRU VOI SE VA JERTFI.

Preotul arată poporului Ostia consacrată, apoi o așează pe patenă și, îngenunchind, o adoră.

Apoi continuă:

De asemenea, după cină,

ia potirul și, ținându-l ridicat puțin deasupra altarului, continuă: luând potirul

și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat

și l-a dat ucenicilor săi, zicând:

se înclină puțin LUAȚI ȘI BEȚI DIN ACESTA TOȚI:

ACESTA ESTE POTIRUL SÎNGELUI MEU,

AL NOULUI ȘI VEȘNICULUI TESTAMENT,

CARE PENTRU VOI ȘI PENTRU MULȚI SE VA VĂRSA

ÎNTRU IERTAREA PĂCATELOR.

FACEȚI ACEASTA ÎN AMINTIREA MEA.

Preotul arată poporului potirul, apoi îl pune pe corporal și, îngenunchind, îl adoră.

Apoi spune:

Misterul credinței.

Poporul continuă, aclamând:

Moartea ta o vestim, Doamne,

și învierea ta o mărturisim,

până când vei veni în slavă.


Apoi preotul, cu brațele întinse, spune:

Amintindu-ne, așadar, Doamne,

de pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului tău,

precum și de minunata lui înviere din morți

și înălțare la cer,

și așteptând a doua lui venire,

îți oferim cu mulțumire

această Jertfă vie și sfântă.

Te rugăm, privește cu bunătate la prinosul Bisericii tale

și, recunoscând în el Jertfa

prin care te-ai împăcat cu noi,

dă-ne nouă, celor care ne hrănim

cu Trupul și Sângele Fiului tău,

ca, plini de Duhul său Sfânt,

să devenim un singur trup și un singur suflet în Cristos.


El să facă din noi un prinos veșnic,

ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi,

mai întâi cu preafericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria,

cu fericiții Apostoli și slăviții Martiri,

(cu Sfântul N. - Sfântul zilei sau patronul - ) și cu toți Sfinții,

prin a căror mijlocire sperăm să fim totdeauna ajutați de tine.


Te rugăm, Doamne,

ca această Jertfă a împăcării noastre

să fie de folos lumii întregi spre pace și mântuire.

Binevoiește a întări în credință și dragoste

Biserica ta peregrină pe acest pământ,

împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru N., și Episcopul nostru N.

cu toți episcopii, cu întregul cler

și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul tău.

Ascultă, Doamne, cu îndurare

rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața ta.

Întoarce la tine, Părinte milostiv,

și pe toți fiii tăi risipiți pretutindeni.

Pe frații noștri răposați

și pe toți drepții care au trecut din această lume

primește-i cu bunătate în împărăția ta cerească,

unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea ta,

împreună cu ei,

își împreunează mâinile

prin Cristos, Domnul nostru,

prin care Tu dăruiești lumii tot binele.


Preotul ia patena cu ostia și potirul și, ridicându-le pe amândouă, spune:

Prin Cristos, cu Cristos și în Cristos,

ție, Dumnezeule, Tată atotputernic,

în unire cu Duhul Sfânt,

toată cinstea și mărirea

în toți vecii vecilor.

Poporul aclamă: Amin.