Rugăciunea Prodromița, în stihuri

Rugăciunea Prodromița, în stihuri
de Gavriil Stiharul

O, fecioară preacurată de-a pururi sfințită,
Tu podoaba prodromiților nebiruită,
Lauda închinătorilor nebiruită…
 
Sfântul Petru Athonitul aflat-a prin tine
că-i ales Muntele Athos să ți se închine,
loc ales Muntele Athos să ți se închine.
 
Sfântul Petru Athonitul aflata-a uimit
că-i ales Muntele Athos și-i afierosit,
pentru cei cuvioși monahi afierosit.
 
Icoana ta nelucrată de mâini pământești
hotărât-ai Sfântului Munte să o dăruiești,
împăcarea cu Dumnezeu să o dăruiești.
 
Izvor de praznic și mântuire e a ta icoană,
prin ea, cununi ne dăruiești, o, tu, fără prihană,
cununi după vrednicie, o, tu, fără prihană
 
Haruri dăruiești celor ce te slăvesc și te cinstesc,
cei care cu credință și nădejde te măresc,
nu pier nicidecum cei care cu nădejde te măresc.
 
Tu, din negura patimilor mântuiește-ne,
și din necurăția noastră curățește-ne,
o, tu, preacurată fecioară, curățește-ne.
 
Tu, a noastră păzitoare neadormită,
Robilor tăi, chipul feței tale preacinstită,
dat-ai lor chipul feței tale preacinstită.
 
Tu, degrabă ne întâmpini pe cei ce te chemăm,
chipul tău luminos, mulțumind îl sărutăm,
cu dragoste închinându-ne îl sărutăm.
 
Arată-ți milele tale, Sfântă Născătoare,
primește cererile de folos și a noastră strigare,
ale robilor tăi cereri și a noastră strigare.
 
Depărtează al patimilor nor din zare,
izbăvește-ne de ispite și vătămare,
de trupeasca și sufleteasca vătămare.
 
Fii a mărturisirii noastre mijlocitoare,
ajută-i pe cei ce cu dragoste arzătoare
se închină ție cu dragoste arzătoare.
 
Chipului tău nefăcut de mână omenească
i se închină cei ce știu să te cinstească,
înfricoșatele minuni știu să le cinstească.
 
O, pavăză tare a clerului bisericesc,
tu, stăpână a celor din cinul monahicesc,
acoperământul cinului monahicesc…
 
Miluiește și mântuiește pe ortodocși,
cu rugăciunile tale pe Părinții cuvioși,
pe diaconi și popor și pe cei cuvioși…
 
Pe credincioși și pe Părinții Prodromiți,
ce la icoana ta se-nchină pururea smeriți,
la icoana ta făcătoare de minuni, smeriți.
 
Ocrotește-i și cată cu a ta milostivire
spre noi și învrednicește-ne de iubire,
pentru Hristos învrednicește-ne de iubire.
 
Ca toți creștinii în locașurile cerești
să se desfăteze și cu Hristos pe veci,
să viețuiască în desfătare cu Hristos pe veci.
 
Cercetează-ne, maică de fii iubitoare,
pe robii tăi cu mila ta, sfântă apărătoare,
pe noi cu darul tău, sfântă apărătoare.
 
Dăruiește mântuire tuturor și har deplin
și tămăduire celor neputincioși, amin,
liniște celor înviforați, în veci, amin.

Această lucrare a fost eliberată în domeniul public de către deținătorul drepturilor de autor.