Rugăciunea Sfântului Ciprian, în stihuri

Rugăciunea Sfântului Ciprian, în stihuri
de Gavriil Stiharul

Stăpâne Doamne al nostru Iisuse Hristoase,
Ziditorul tuturor celor frumoase,
Chivernisitorul celor frumoase...

Împăratul împăraților nemărginit,
Tu Doamne al domnilor, fii pururea slăvit,
slavă Ție mare, fii pururea slăvit.

Tu Ce în lumina nepătrunsă locuiești,
Tu Care slăvit și vrednic dăinuiești,
în lumina neapropiată dăinuiești...

Acum, pentru rugăciunile robului Tău,
îndepărtează lucrările celui rău,
depărtează viclenia demonului rău.

Revarsă ploaie bună peste tot pământul,
fă să rodească la bună vreme câmpul,
cu ploaie bună fă să rodească câmpul.

Copacii și viile să dea rodul bun,
dezleagă pântecele femeilor acum,
de nerodire pântecele femeilor acum.

Când dezlegate vor fi acestea toate
de legăturile cele fermecate,
dezleagă și celelalte de cele fermecate.

Pe robul Tău ce cu credința se roagă,
cu toți cei ai casei Tu îl dezleagă,
de legăturile satanei Tu îl dezleagă:

De cele ale potrivnicilor puteri,
de legăturile vrăjmașilor dureri,
de legăturile farmecelor dureri.

Doamne al părinților noștri Dumnezeu,
împiedică toată lucrarea celui rău,
lucrarea vrăjmașă a demonului rău.

Tu la farmece și vrăji dai dezlegare,
Tu ce dezlegi de satanicească lucrare
și distrugi toată a vicleanului lucrare...

Ce, prin pomenirea Sfântului Tău Nume,
dezlegi satanicească lucrare în lume,
distrugi a lui vicleană lucrare în lume...

Pe robul Tău ce cu credința se roagă
de legăturile satanei îl dezleagă,
de legăturile celui rău îl dezleagă.

Dezleagă-l de e legat în cer sau pe pământ,
cu piele de animale fără de cuvânt,
sălbăticiunile cele fără de cuvânt.

Dezleagă de e legat cu fier, piatră sau lemn,
cu scriere, sânge de om sau cu alt semn,
cu sânge de pasăre, pește sau alt semn.

Dezleagă de e legat prin necurăție
sau în alt chip prin vreo blestemăție,
din altă parte prin vreo blestemăție.

Dezleagă de-au venit din mări sau furtuni,
din morminte sau alt loc sau din genuni
sau în alt chip s-au abătut de prin genuni.

Dezleagă de au venit prin unghii sau gheare,
prin păsări, prin șerpi sau din locuri murdare,
din pământ al morților sau din locuri murdare.

Dezleagă de-au venit prin bolduri și ace,
dezleagă pentru totdeauna și desface,
acum cu puterea Ta, Doamne, desface.

Dumnezeule, Care le cunoști pe toate,
dezleagă și sfarmă cele blestemate,
lucrările magiei cele blestemate.

Pe robul Tău ce cu credință Te cinstește,
cu toți cei ai casei ai lui Tu îl păzește
de vrăjmașul ce pururi uneltește.

Păzește această casă de vrăji și de năluci,
fă-i cinstitei și de viață făcătoarei cruci
loc în această casă, cinstitei Tale cruci.

Zdrobește cu însemnarea ei pe cel viclean,
depărtează lucrarea celui dușman
de la robul Tău, lucrarea celui dușman.

Pe robul Tău ce cu credința se roagă,
cu toți cei ai casei ai lui Tu îl dezleagă
de toate farmecele, Tu îl dezleagă:

De demonul de amiază și de mânia,
de tot blestemul, boală și lăcomia,
de invidia și de nemilostivirea...

De farmece, clevetire și mândrie,
de neputință neînduplecare și prostie,
de cruzime, nedreptate și trufie...

De rătăciri și greșalele știute,
de lucrări și greșalele neștiute,
de păcate și greșalele neștiute.

Iată, Numelui Tău Sfânt eu mă închin,
că binecuvântat ești acum și în veci, amin.
Binecuvântat ești, Doamne, în veci, amin.

Această lucrare a fost eliberată în domeniul public de către deținătorul drepturilor de autor.