Scrisori către A.C. Cuza

Scrisori către A. C. Cuza
de Ion Creangă


ScrisoareModificare

Domniei-sale domnului A.C.Cuza,

la Bruxelles, 22. Chaussee de Wacove, 22,

Bruxelles.

Iași, 5/17 noiemvrie 1885

Stimabile și mult iubite d-le Cuza,

Sunt foarte vesel aflînd că ești sănătos și cred că nu m-ai uitat, căci sufletele nobile mai degrabă se uită pe sine. Doru-mi este și mie de d-ta, dragă, dar mare-i Cel-de-sus! A da el, de-om fi sănătoși, să vină și vremea aceea că doar nu-i legată de gard.

Ș-atunci vom face un berian ca acela, de s-a duce vestea! La întrebarea ce mai fac, răspund că nu mai pot face acum nimănui nimica!... Cu ce mă mai îndeletnicesc, mai mult cu șezutul, vorba unei duduci de modă nouă. Cu Pompiliu și cu Eminescu m-am întîlnit și ne-am probozit...

Cînd vei scrie lui Mihail pomenește-i și de mine. Te îmbrățoșez și te sărut cu drag și te rog nu mă uita. Mă închin cu frățească dragoste și să auzim de bine!

I. Creangă