Scrisori către Ecaterina Vartic

Scrisori către Ecaterina Vartic
de Ion Creangă


ScrisoareModificare

Domnișoarei Ecaterina Vartic,

peste drum de școala evreească în Sărărie (devale).

La Iași
1884, iuniu 16, Slănic

Tincă,

Am ajuns joi în 14 la Slănic, m-am așezat la locul destinat și am început a bè apele hotărîte de dr. Băi încă nu mi-a hotărît pînă acum. Hrana este scumpă aici, și se găsește cam cu greu ce-ți trebuie. Eu am mai avut de cîteva ori amețele ușoare; sper însă că cu timpul vor începe a despărè.

Vă salut pe toți cu drag și vă doresc sănătate. Complemente lui Mușnițanu și la toți prietenii.

Al vostru sincer prieten,
I. Creangă

ScrisoareModificare

Domniei-sale, domnișoarei Tinca Vartic,

strada Sărăriei, devale, peste drum de școala evreească, lîngă Mustea Casapu.

La Iași. F. grabnic.
Slănic, 1884, iulie 12

Tincă,

Am primit scrisoarea și m-am bucurat aflînd că sunteți sănătoși, dar m-am mîhnit de biata Zamfiriță, că este bolnavă! Însă curaj! D-zeu și d-rii au s-o facă sănătoasă. Pe aici plouă necontenit; potop, nu altăceva! Nu prea pot bè nici apele, nici face băile în regulă.

Doctorul chiar mă întrerupe din cînd în cînd. Astăzi de-abia am împlinit 19 feredeie. Spre 17 iunie și spre 3 iulie noaptea, pe la 2 ceasuri (și întăi și a doua oară), mi-a fost foarte rău! (amețele). Dar d-rul mi-a dat ajutorul cuvenit, și mi-am venit în sine. Acum sunt mai bine, mulțemesc lui D-zeu! Spune d-lui Mușnițanu că am primit scrisoarea și-i mulțemesc din suflet, dorindu-li sănătate și bucurie! Lui Zahei de asemene arată-i sărutăriși îmbrățoșeri frățești din parte-mi. Zamfiriței, lui Singhel, lui Mihălache și Tincăi de asemine spune-le că-i doresc și-i îmbrățoșez cu drag. Cucoanei Rucsandei sărutări de mîni, și, în sfîrșit, tuturor vă doresc deplină sănătate și bucurie! Eu, dac-aș putè sta macar pînă la finele lunei aceștia! Mai scrieți, cum vă aflați? să ne vedem sănătoși!

I. Creangă