Scrisori către Iacob Negruzzi

Scrisori către Iacob Negruzzi
de Ion Creangă


ScrisoareModificare

1877, martie 6

Stimabile d-le Negrutzi,

Fost-am și la p. rail... și la rop, rop..., și s-au prins că întru un cuget vor mărturisi pentru chir., fiind rasasiați pînă-n gît de frac... Și că pentru chir. huludețe sunt informați și din partea altora în bine.

Însă n-ar fi rău să mai bateți ferul pînă-i cald, că știți cum e lumea la noi.

Vă doresc sănătate și iertare de păcate.

I. Creangă

ScrisoareModificare

Iași, 1885, fevruarie 22

Stimabile d-le Negrutz,

Prin ziarul Voința națională de ieri, joi 21, se vede publicată o „deciziune ministerială” destul de aspră și, pe cît se pare, nepărtinitoare în privința cărților didactice, deocamdată a celor de parte științifică, după raportul comisiunei însărcinate cu esaminarea unor asemine cărți.

Desigur că și cele de partea literară vor trece prin asemene purgator degrabă, degrabă. Eu, împreună cu colegii mei: Răceanu, Ienăchescu și Grigorescu, încă de pe la 1868, am început a scoate la lumină asemine cărticele, și anume: 1) Metoda nouă de scriere și cetire pentru clasa I-a primară, 2) Învățătorul copiilor, carte de cetire pentru clasele primare, 3) Geografia județului Iași, 4) Harta județului Iași, 5) Povățuitor la cetire prin scriere. Și al 6) Regulele limbei române de d-l T. Maiorescu, pentru clas. II primară, retipărite de mine cu învoirea autoriului. Metoda nouă și învățătorul copiilor sunt aprobate și prin decret domnes[c] din timpul d-lui Maiorescu. Celelalte încă sunt aprobate prin deciziuni ministeriale. Noi, fiind ucenicii d-lui Maiorescu și ai societăței literare „Junimea”, parcă nu ne-am prea teme ca lucrările noastre să fie azvîrlite cu despreț din școală, dacă comisiunea însărcinată nu va judeca muntenește... Vorba ceea (cimilitura rîmei): „Apără-mă de găini, că de cîni nu mă tem”.

Dori[n]d dar cu nerăbdare a ști cam ce soartă ar avè cărțile noastre, vă rugăm respectuos a face, prin prietenii d-voastre, să aflăm cam ce ne așteaptă în privința cărților mai sus însemnate.

Iertați-ne, vă rugăm, de îndrăzneala ce am avut de a vă supăra, și primiți din parte-ne încredințare de stima și respectul ce vă păstrăm.

I. Creangă

ScrisoareModificare

Iași, 1885, maiu 15

Stimabile și mult iubite d-le Negruzzi!

Văzînd cele cuprinse în scrisoarea d-voastre din 12 ale curentei, m-am pus pe gînduri.

Pisemne d-voastră nu mă credeți că sunt bolnav și aproape, dacă nu de tot, idiot. Apoi, ocupat 30 de oare pe săptămînă cu școala primară, plus dusul și întorsul de 2 ori pe zi, cine știe de unde, prin ploaie și noroiu, ger sau arșiță, cum se întîmplă, nu e lucru tocmai ușor pentru omul vrîsnic și greoiu. Se mai apropie încă și esamenul cu multișoare formalități de îndeplinit.

Cu toate aceste, încuragiat de d-voastră, voiu mai încerca a scrie cîte ceva. Timpul însă pe cînd voiu avè ceva gata nu vi-l pot hotărî; căci știți d-voastră tare bine că aceasta e treabă de gust, nu de silință.

Vă salut respectuos și vă doresc sănătate și bucurie.

I. Creangă