Scrisori către Mihail Kogălniceanu

Scrisori către Mihail Kogălniceanu
de Ion Creangă


Scrisoare Modificare

Iași, 1888, noiemvrie 7

Mult respectabile cuconule Mihalache,

Mai întăi și-ntăi, respectuos vă felicitez de ziua numelui, dorindu-vă de la D-zeu sănătate „că-i mai bună decît toate”! Iar pre Sf. voievozi Mihail și Gavriil rugîndu-i să vă fie întru ajutoriu mulți încă, mulți ani și buni, pentru mîndria și fericirea scumpei noastre țări!

Al doilea, cu respect vă trămit atît scrisoarea moșu-meu, părintele Gheorghe Creangă, cît și lista de cărți a părintelui Starițul, și doresc din suflet ca această, scrisoare să vă găsască sănătos și voios!

Al d-voastre întru tot supus

Ion Creangă

N. B. Vă rog iertați de întîrziere că am fost și eu bolnav de boala mea.