Scrisori către Soc. „România jună“

Scrisori către Societatea „România jună”
de Ion Creangă


ScrisoareModificare

Iași, în 14 noiem. 1882

Anecdota trimite-voi, însă puțină zăbavă.

Creangă
[Iași], 25/11 1882

Trimis astăzi.

Creangă

ScrisoareModificare

Iași, 1882, decembr. 28

Domnule Președinte,

Mișcat sufletește, mulțemesc onorabilei Societăți academice „România jună” pentru distinsa onoare ce mi-a făcut de a mă numi „membru onorar” al ei și vă rog, domnule Președinte, a comunica onorabilei societăți, din parte-mi, că sunt mîndru de această numire neașteptată.

Primiți, vă rog, d-le Președinte, încredințare despre stima și recunoștința ce vă păstrez.

I. Creangă