Studii de lingvistică și dialectologie

Bibliografia generală a etnografiei și folclorului maramureșean de Dorin Ștef
III. Folclor / Studii de folclor / Studii de lingvistică și dialectologie


III. Folclor / Studii de folclor / Studii de lingvistică și dialectologieModificare

 • Brătulescu, Monica, Contribuții la cercetarea metaforei în folclorul din Maramureș, în RF, IX, nr. 1-2, București, 1964, p. 94-116.
 • Dăncuș, Gheorghe, Folclorul și graiul satului Ieud din județul Maramureș, manuscris, Biblioteca de dialectologie și folclor românesc, Facultatea de Litere, București, nr. 345/1930.
 • Chiș Șter, Ion, Pop, Gheorghe, Graiul, etnografia și folclorul zonei Chioar, Centrul de Îndrumare a Creației Populare și a Mișcării Artistice de Masă, Baia Mare, 1983, 462 p. (Cap. I Graiul ; Anexe - texte dialectale).
 • Corniță, Georgeta, Probleme de sintaxă a frazei în textul folcloric maramureșean, în Buletin științific, seria A, Filologia, Baia Mare, vol. IX, 1994, p. 45-48.
 • Corniță, Georgeta, Forme de deixis în textul liric maramureșean, în Buletin științific, seria A, Filologia, Baia Mare, vol. XI, 1997, p. 29-32.
 • Corniță, Georgeta, Paradigme ale expresivității în lirica populară nerituală din Maramureș, Editura Umbria, Baia Mare, 1997, 182 p. Paradigme ale expresivității în lirica populară nerituală din Maramureș, Sentiment și imagine în lirica populară nerituală, Paradigma expresivitate la nivel fonematic; ... la nivel lexico-semantic; ... la nivel gramatical.
 • Corniță, Georgeta, Varietate și omogenitate în limba vorbită a locuitorilor Maramureșului, în Acta Musei..., I, 2002, p. 491-493.
 • Dascălu, Laurențiu, Observații asupra intonației graiului din Maramureș, în Fonetică și dialectologie, IX, 1975.
 • Faiciuc, Ion, Graiul maramureșean - diminutivele, în Maramureș, mai 1972, p. 8.
 • Faiciuc, Ion, Aspecte ale terminologiei păstoritului șdespre Atlasul lingvistic pe regiuni - Maramureșț, în Maramureș, decembrie 1976, p. 15.
 • Faiciuc, Ion, Derivate cu sufixul diminutival –uc în Maramureș, în Cercetări de lingvistică, XVII, 1972, nr. 1.
 • Faiciuc, Ion, Vocativul termenilor de înrudire și al prenumelor în graiul maramureșean, în Cercetări de lingvistică, XVIII, 1973, nr. 1.
 • Farcaș, Ioan Mircea, Rezistența unor forme verbale compuse în graiul din zona Copalnic Mănăștur, în Buletin științific, seria A, Filologia, Baia Mare, vol. 13, 2001, p. 66-70.
 • Felecan, Nicolae, Despre semnificația numelui Baia Sprie, în Studii și articole, vol. 3, Baia Mare, 1981, p. 34-37.
 • Felecan, Nicolae, Elemente arhaice latine în graiurile din nordul țării, în Buletinul științific, seria A, Filologia, Baia Mare, vol. IX, 1994, p. 37-43.
 • Felecan, Nicolae, Observații asupra lexicului latin din documentele medievale maramureșene, în Studii și articole, Baia Mare, vol. I, 1970, p. 44-48.
 • Felecan, Nicolae, Greșeli de vocabular, I. Etimologia populară, în Buletin științific, seria A, Filologia, Baia Mare, vol. XI, 1997, p. 11-28.
 • Giosu, Ștefan, Subdialectul maramureșean, în Studii și cercetări științifice, Filologie, Iași, 1963, fascicolul 1.
 • Goicu, Viorica, Cuvântul baci în onomastica românească, în Buletin științific, seria A, Filologia, Baia Mare, vol. 13, 2001, p. 50-56.
 • Horvath, Dumitru, Particula e în graiul comunei Rona de Sus, în Buletin științific, seria A, Filologia, Baia Mare, vol. I, 1969, p. 99-102.
 • Iancu, Victor, Poziția graiului maramureșean în cadrul Dacoromâniei, în Studii și articole, Baia Mare, 1970, vol. I, p. 33-38.
 • Iancu, Victor, Note asupra foneticii și fonologiei graiului chiorean, în Studii și articole, vol. 3, Baia Mare, p. 21-23.
 • Iuga, Dumitru, Iuga, Georgeta Maria, Țara Maramureșului - dicționar al localităților (sec. al XIV-lea), în Maramureș - vatră de istorie milenară, vol. V, Editura Dragoș Vodă, Cluj-Napoca, 1999, p. 582-612.
 • Janitsek, Eugen, Redactarea unei monografii onomastice a Maramureșului istoric, în Maramureș - vatră de istorie milenară, vol. I, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 1996, p. 123-127 (despre realizarea lucrării; adunarea materialelor între 1971-1984 din 64 de localități).
 • Latiș, Vasile, Rostire și frumos în graiul maramureșean, în Maramureș, decembrie 1977, p. 21.
 • Neiescu, Petru, Rusu, Grigore, Stan, Ionel, Atlas Lingvistic Român pe Regiuni - Maramureș, Editura Academiei, București, 1969. vol. I, A. Corpul omenesc (părțile corpului, boli, însușiri fizice și morale); B. Familia (rude, naștere, căsătorie, moarte) - conține 243 de hărți cu termeni dialectali (format A4).
 • Neiescu, Petru, Rusu, Grigore, Stan, Ionel, Atlas Lingvistic Român pe Regiuni - Maramureș, Editura Academică, București, 1971, vol. II, C. Casa (părțile casei, mobilier, obiecte casnice); D. Curtea (mijloace de transport, animale domestice, cultura, apicultura); G. Cânepa (prelucrarea ei); H. Hrana. - conține hărți de la 244 la 537 cu termeni dialectali.
 • Neiescu, Petru, Rusu, Grigore, Stan, Ionel, Atlas Lingvistic Român pe Regiuni - Maramureș, 1973, vol. III, I. Pădurea (flora și fauna), vânătoare, pescuit; J. Îmbrăcăminte, încălțăminte; K. Timpul, fenomene atmosferice; L. Terenul, relieful; M. Școala, armata, administrația; N. Meserii, comerț; O. Diverse; P. Agricultura (chestionare speciale). Hărți de la 538 la 870.
 • Oșianu, Felicia, Despre caracterul conservator al dialectului maramureșean șsărin, ai, a bucina, blem, hucț, în Maramureș, mai 1970, p. 16.
 • Papahagi, Tache, Graiul (Maramureșului) - Fonetică, Morfologie, Sintaxă, Lexicul. Câteva aspecte caracteristice, în Graiul și folklorul Maramureșului, Editura Minerva, 1981, p. 130-153.
 • Pop, Gheorghe, Aspectul privind modernizarea terminologiei agricole din aria lingvistică a Maramureșului, în Buletin științific, seria A, Filologia, Baia Mare, vol. 2, 1970, p. 51-62.
 • Pop, Gheorghe, În legătură cu evoluția sistemului fonologic al graiului maramureșean, în Buletin științific, seria A, Filologia, Baia Mare, vol. 3, 1971, p. 29-40.
 • Pop, Gheorghe, Unele aspecte privind terminologia minieră din bazinul lăpușean, în Buletin științific, seria A, Filologia, Baia Mare, vol. 4, 1972, p. 34-40.
 • Pop, Gheorghe, Relații ale culturii populare tradiționale în etnotexte, în Buletin științific, seria A, Filologia, Baia Mare, vol. IX, 1994, p. 49-52.
 • Pop, Gheorghe, Pătrunderea neologismelor în graiurile populare, în Maramureș, mai 1970, p. 17.
 • Pop, Gheorghe, Terminologia minieră din bazinele maramureșene, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1996, 130 p.
 • Radu, Draga, Despre unele contribuții cu infinitivul în limba română. Cu referire la graiul din Maramureș, în Buletin științific, seria A, Filologia, Baia Mare, vol. VI, 1983, p. 30-34.
 • Radu, Gheorghe, Observații asupra vocativului în subdialectul maramureșean, în Buletin științific, seria A, Filologie, Baia Mare, 1969, vol. I, p. 93-98.
 • Radu, Gheorghe, Cu privire la raportul fonologie-morfologie în cadrul sistemului de opoziții din flexiunea verbală a graiului maramureșean, în Buletin științific, seria A, Filologia, Baia Mare, vol. VI, 1983, p. 15-20.
 • Radu, Gheorghe, Rolul analogiei în dinamica sistemului morfologic al subdialectului maramureșean, în Buletin științific, seria A, Filologia, Baia Mare, vol. VIII, 1992, p. 24-35.
 • Radu, Gheorghe, Structura etimologică a vocabularului subdialectului maramureșean, în Buletin științific, seria A, Filologia, Baia Mare, vol. IX, 1994, p. 27-36.
 • Radu, Gheorghe, Un aspect al derivării cu sufixe în graiul din Maramureș: pseudoprefixe, în Buletinul științific, seria A, Filologia, Baia Mare, vol. X, 1996, p. 85-91).
 • Radu, Gheorghe, Despre substantivele neutre în graiul din zona Chioar, în Buletin științific, seria A, Filologia, Baia Mare, vol. V, 1980, p. 22-25.
 • Radu, Gheorghe, Observații asupra lexicului subdialectului maramureșean pe baza ALRR Maramureș, în Studii și articole, Baia Mare, vol. 1, 1970, p. 21-24.
 • Roșca, Nuțu, Iza. Importanța zonei pentru știință și etimologia hidronomului, în Studii și articole, vol. 3, Baia Mare, 1981, p. 38-46.
 • Șara, Ana, Observații asupra sistemului popular de denominație personală în satul Rogoz, județul Maramureș, în Buletin științific, seria A, Filologia, Baia Mare, vol. I, 1969, p. 109-114.
 • Șara Varna, Ana, Criterii de alegere a prenumelui în satul Rogoz (Țara Lăpușului), în Buletin științific, seria A, Filologia, Baia Mare, vol. 2, 1970, p. 77-84.
 • Șara Varna, Ana, Aria de răspândire a numelui de familie din Țara Lăpușului, în Buletin științific, seria A, Filologia, Baia Mare, vol. 3, 1971, p. 91-102.
 • Șara Varna, Ana, Despre specificul local al sistemului de denominație cu prenume în Țara Lăpușului, în Buletin științific, seria A, Filologia, Baia Mare, vol. 4, 1972, p. 50-54.
 • Ștef, Dorin, Despre lexicul mioritic. Glosar de termeni - Definiții și semnificații ale unor termeni și expresii - regionalisme, arhaisme, toponimii, noțiuni etnografice, mitologice și de folclor - semnalate în textele mioritice maramureșene, în Miorița s-a născut în Maramureș, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2005, p. 302-323 (186 de termeni).
 • Teaha, Teofil, Urme străvechi de limbă în graiul românesc vorbit în Maramureșul istoric de la nord de Tisa, în Buletin științific, seria A, Filologia, Baia Mare, vol. 13, 2001, p. 24-33.
 • Varna, Ana, Despre frecvența și răspândirea prenumelor în Țara Lăpușului, în Studii și articole, vol. 3, Baia Mare, 1981, p. 24-33.
 • Vișovan, Ștefan, Din toponimia Țării Lăpușului, în Memoria Ethnologica, nr. 4-5, 2002, p. 496-500.
 • Vișovan, Ștefan, Note de toponimie folclorică, în Acta Musei..., I, 2002, p. 363-366.
 • Vulpe, Magdalena, Subdialectul maramureșean, în Tratat de dialectologie românesc, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1984.
 • Vulpe, Magdalena, Apocopa în graiul maramureșean, în Material și cercetări dialectale, II, 1983, p. 419-432.