Te slăvim Românie

Imnuri naționale Te slăvim Românie
de Eugen Frunză și Dan Deșliu
Imnul României între anii 1953 și 1977


Te slăvim, Românie, pământ părintesc
Mândre plaiuri sub cerul tău pașnic rodesc
E zdrobit al trecutului jug blestemat
Nu zadarnic, străbunii eroi au luptat
Astăzi noi împlinim visul lor minunat.

    Puternică, liberă,
    Pe soartă stăpână
    Trăiască Republica
    Populară Română

Înfrățit fi-va veșnic al nostru popor
Cu poporul sovietic eliberator.
Leninismul ni-e far și tărie si avânt
Noi urmăm cu credință Partidul ne-nfrânt,
Făurim socialismul pe-al țării pământ.

    Puternică, liberă,
    Pe soartă stăpână
    Trăiască Republica
    Populară Română

Noi uzine clădim, rodul holdei sporim
Vrem în pace cu orice popor să trăim
Dar dușmanii de-ar fi să ne calce în prag
Îi vom frânge în numele a tot ce ni-e drag
Înălța-vom spre glorie al patriei steag

    Puternică, liberă,
    Pe soartă stăpână
    Trăiască Republica
    Populară Română