Textile. Port popular

Bibliografia generală a etnografiei și folclorului maramureșean de Dorin Ștef
II. Etnografie / Artă populară / Textile, port popular


II. Etnografie / Artă populară / Textile, port popularModificare

 • Bănățeanu, Tancred, Portul popular din regiunea Maramureș. Zonele Oaș, Maramureș, Lăpuș, Casa Creației Populare Maramureș, Baia Mare, 1965, 161 p. Introducere (Arta populară românească, Portul popular românesc), II. Regiunea Maramureș (coordonate istorice și etnografice), III. Portul popular din regiunea Maramureș (zonele Oaș, Maramureș, Lăpuș), IV. Portul popular și dansul, V. Portul popular și actualitatea. Rezumat în limba franceză. Studiu însoțit de desene (realizate de M. Caragea) și fotografii (T. Bănățeanu, I. Andron, Olga Horșia, S. Zderciuc).
 • Bănățeanu, Tancred, Diferențieri sociale manifestate în portul popular din Ungureni, comuna Cupșeni, raionul Târgu Lăpuș, regiunea Maramureș, în Revista Muzeelor, număr special, 1965.
 • Dăncuș, Ioana, Cămașa femeiască din Maramureș - elemente de identitate culturală zonală și locală, în Acta Musei..., vol. II, Sighetu Marmației, 2004, p. 167-174.
 • Dăncuș, Gheorghe, Portul păcurarilor - smolencile, Colecția de manuscrise a Muzeului din Sighet.
 • Dogaru, Ortansa, Ornamentele și croiul costumului popular din județul Maramureș, Centrul de Îndrumare a Creației Populare și a Mișcării Artistice de Masă Maramureș, Baia Mare, 1984, 200 p.; 279 de fotografii și desene (o parte din fotografii au valoare etnografică). Prefață de Elena Secoșan. Specificul costumului popular românesc din județul Maramureș. Descrierea costumului femeiesc și bărbătesc din zonele Maramureș, Lăpuș, Chioar și Codru; II. Tehnica cusăturii ornamentului. Scurt istoric al cusăturii românești; III. Materialele folosite pentru confecționarea costumului popular; IV. Motive ornamentale originale; V. Valorificarea artei populare autentice și creația artistică actuală.
 • Iuga, Anamaria, Portul popular maramureșean. Studiu de caz - Săliștea de Sus, în Memoria Ethnologica, nr. 1, 2001, p. 61-66.
 • Iuga, Anamaria, Repertoriul motivelor tradiționale în covorul maramureșean, în Memoria Ethnologica, nr. 6-7, 2003, p. 678-680.
 • Mirescu, Corneliu, Portul popular din Țara Lăpușului, în AMET, vol. XII, Cluj-Napoca, 1998, p. 149-187; rezumat în limba franceză.
 • Pavel, Emilia, Ornamentica scoarțelor moldovenești și unele motive străvechi întâlnite și pe scoarțele țolurilor maramureșene, în Maramureș - vatră de istorie milenară, vol. III, Editura Dragoș Vodă, Cluj, 1997, p. 361-374.
 • Pop, Maria, Din tainele vopsitului vegetal, în Memoria Ethnologica, nr. 1, 2001, p. 53-54.
 • Zderciuc, Boris, Covorul maramureșean, Editura Meridiane, București, 1963, 25 p. + 39 de ilustrații (fotografii alb-negru realizate de Gheorghe Șerban și Sandu Mendrea).