Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană
Jurnalul Oficial L 157 din 21 iunie 2005
TRATATUL

ÎNTRE

REGATUL BELGIEI, REPUBLICA CEHĂ, REGATUL DANEMARCEI, REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,
REPUBLICA ESTONIA, REPUBLICA ELENĂ, REGATUL SPANIEI, REPUBLICA FRANCEZĂ, IRLANDA,
REPUBLICA ITALIANĂ, REPUBLICA CIPRU, REPUBLICA LETONIA, REPUBLICA LITUANIA, MARELE
DUCAT AL LUXEMBURGULUI, REPUBLICA UNGARĂ, REPUBLICA MALTA, REGATUL ȚĂRILOR DE
JOS, REPUBLICA AUSTRIA, REPUBLICA POLONĂ, REPUBLICA PORTUGHEZĂ, REPUBLICA SLOVENIA,
REPUBLICA SLOVACĂ, REPUBLICA FINLANDA, REGATUL SUEDIEI, REGATUL UNIT AL MARII
BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD

(STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE)

ȘI

REPUBLICA BULGARIA ȘI ROMÂNIA

PRIVIND ADERAREA REPUBLICII BULGARIA ȘI A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ


MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR,
REPUBLICA BULGARIA,
PREȘEDINTELE REPUBLICII CEHE,
MAIESTATEA SA REGINA DANEMARCEI,
PREȘEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA,
PREȘEDINTELE REPUBLICII ESTONIA,
PREȘEDINTELE REPUBLICII ELENE,
MAIESTATEA SA REGELE SPANIEI,
PREȘEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE,
PREȘEDINTELE IRLANDEI,
PREȘEDINTELE REPUBLICII ITALIENE,
PREȘEDINTELE REPUBLICII CIPRU,
PREȘEDINTELE REPUBLICII LETONIA,
PREȘEDINTELE REPUBLICII LITUANIA,
ALTEȚA SA REGALĂ MARELE DUCE DE LUXEMBURG,
PREȘEDINTELE REPUBLICII UNGARE,
PREȘEDINTELE MALTEI,
MAIESTATEA SA REGINA ȚĂRILOR DE JOS,
PREȘEDINTELE FEDERAL AL REPUBLICII AUSTRIA,
PREȘEDINTELE REPUBLICII POLONE,
PREȘEDINTELE REPUBLICII PORTUGHEZE,
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI,
PREȘEDINTELE REPUBLICII SLOVENIA,
PREȘEDINTELE REPUBLICII SLOVACE,
PREȘEDINTELE REPUBLICII FINLANDA,
GUVERNUL REGATULUI SUEDIEI,
MAIESTATEA SA REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

UNIȚI în dorința lor de a urmări realizarea obiectivelor Uniunii Europene,

HOTĂRÂȚI să continue procesul de creare a unei uniuni tot mai strânse între popoarele Europei pe fundamentele deja stabilite,

AVÂND ÎN VEDERE că articolul I-58 din Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa, asemenea articolului 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană, dă statelor europene șansa de a deveni membre ale Uniunii,

AVÂND ÎN VEDERE că Republica Bulgaria și România au solicitat să devină membre ale Uniunii,

AVÂND ÎN VEDERE că, după ce a obținut avizul Comisiei și avizul conform al Parlamentului European, Consiliul s-a declarat în favoarea admiterii acestor state,

AVÂND ÎN VEDERE faptul că, la data semnării prezentului tratat, Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa a fost semnat dar nu este încă ratificat de toate statele membre ale Uniunii și faptul că Republica Bulgaria și România vor adera la Uniunea Europeană, astfel cum este aceasta constituită la 1 ianuarie 2007,

AU CONVENIT asupra condițiilor și aranjamentelor referitoare la admitere și, în acest sens, au desemnat drept plenipotențiari:

MAJESTATEA SA REGELE BELGIENILOR,

     Karel DE GUCHT
     Ministru al afacerilor externe

     Didier DONFUT
     Secretar de stat pentru afaceri europene, delegat la Ministerul Afacerilor Externe

REPUBLICA BULGARIA,

     Gheorghi PĂRVANOV
     Președinte

     Simeon SAXA-COBURG
     Prim-ministru

     Solomon PASI
     Ministru al afacerilor externe

     Meglena KUNEVA
     Ministru al afacerilor europene

PREȘEDINTELE REPUBLICII CEHE,

     Vladimír MÜLLER
     Ministru-adjunct pentru afacerile Uniunii

     Jan KOHOUT
     Ambasador extraordinar și plenipotențiar,
     Reprezentant permanent al Republicii Cehe pe lângă Uniunea Europeană

MAJESTATEA SA REGINA DANEMARCEI,

     Friis Arne PETERSEN
     Secretar de stat permanent

     Claus GRUBE
     Ambasador extraordinar și plenipotențiar,
     Reprezentant permanent al Regatului Danemarcei pe lângă Uniunea Europeană

PREȘEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA,

     Hans Martin BURY
     Ministru de stat pentru Europa

     Wilhelm SCHÖNFELDER
     Ambasador extraordinar și plenipotențiar,
     Reprezentant permanent al Republicii Federale Germania pe lângă Uniunea Europeană

PREȘEDINTELE REPUBLICII ESTONIA,

     Urmas PAET
     Ministru al afacerilor externe

     Väino REINART
     Ambasador extraordinar și plenipotențiar,
     Reprezentant permanent al Republicii Estonia pe lângă Uniunea Europeană

PREȘEDINTELE REPUBLICII ELENE,

     Yannis VALINAKIS
     Ministru-adjunct al afacerilor externe

     Vassilis KASKARELIS
     Ambasador extraordinar și plenipotențiar,
     Reprezentant permanent al Republicii Elene pe lângă Uniunea Europeană

MAJESTATEA SA REGELE SPANIEI,

     Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ
     Ministru al afacerilor externe și cooperării

     Alberto NAVARRO GONZÁLEZ
     Secretar de stat pentru Uniunea Europeană

PREȘEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE,

     Claudie HAIGNERÉ
     Ministru responsabil pentru afacerile europene, delegat la Ministerul Afacerilor Externe

     Pierre SELLAL
     Ambasador extraordinar și plenipotențiar,
     Reprezentant permanent al Republicii Franceze pe lângă Uniunea Europeană

PREȘEDINTELE IRLANDEI,

     Dermot AHERN
     Ministru al afacerilor externe

     Noel TREACY
     Ministru de stat pentru afaceri europene

PREȘEDINTELE REPUBLICII ITALIENE,

     Roberto ANTONIONE
     Subsecretar de stat pentru afaceri externe

     Rocco Antonio CANGELOSI
     Ambasador extraordinar și plenipotențiar,
     Reprezentant permanent al Republicii Italiene pe lângă Uniunea Europeană

PREȘEDINTELE REPUBLICII CIPRU,

     George IACOVOU
     Ministru al afacerilor externe

     Nicholas EMILIOU
     Ambasador extraordinar și plenipotențiar,
     Reprezentant permanent al Republicii Cipru pe lângă Uniunea Europeană

PREȘEDINTELE REPUBLICII LETONIA,

     Artis PABRIKS
     Ministru al afacerilor externe
     
     Eduards STIPRAIS
     Ambasador extraordinar și plenipotențiar,
     Reprezentant permanent al Republicii Letonia pe lângă Uniunea Europeană

PREȘEDINTELE REPUBLICII LITUANIA,

     Antanas VALIONIS
     Ministru al afacerilor externe

     Albinas JANUSKA
     Subsecretar la Ministerul Afacerilor Externe

ALTEȚA SA REGALĂ MARELE DUCE DE LUXEMBURG,

     Jean-Claude JUNCKER
     Prim ministru, ministru de stat, ministru de finanțe

     Jean ASSELBORN
     Vice-prim ministru, ministru al afacerilor externe și al imigrării

PREȘEDINTELE REPUBLICII UNGARE,

     Dr. Ferenc SOMOGYI
     Ministru al afacerilor externe

     Dr. Etele BARÁTH
     Ministru fără portofoliu responsabil pentru afacerile Uniunii Europene

PREȘEDINTELE MALTEI,

     The Hon Michael FRENDO
     Ministru al afacerilor externe

     Richard CACHIA CARUANA
     Ambasador extraordinar și plenipotențiar,
     Reprezentant permanent al Maltei pe lângă Uniunea Europeană

MAJESTATEA SA REGINA ȚĂRILOR DE JOS,

     Dr. B. R. BOT
     Ministru al afacerilor externe

     Atzo NICOLAÏ
     Ministru al afacerilor europene

PREȘEDINTELE FEDERAL AL REPUBLICII AUSTRIA,

     Hubert GORBACH
     Vicecancelar

     Dr. Ursula PLASSNIK
     Ministru federal al afacerilor externe

PREȘDEINTELE REPUBLICII POLONE,

     Adam Daniel ROTFELD
     Ministru al afacerilor externe

     Jarosław PIETRAS
     Secretar de stat pentru afaceri europene

PREȘEDINTELE REPUBLICII PORTUGHEZE,

     Diogo PINTO DE FREITAS DO AMARAL
     Ministru de stat și al afacerilor externe

     Fernando Manuel de MENDONÇA D'OLIVEIRA NEVES
     Secretar de stat pentru afaceri europene

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI,

     Traian BĂSESCU
     Președinte

     Călin POPESCU-TĂRICEANU
     Prim ministru

     Mihai-Răzvan UNGUREANU
     Ministru al afacerilor externe

     Leonard ORBAN
     Negociator-șef cu Uniunea Europeană

PREȘEDINTELE REPUBLICII SLOVENIA,

     Božo CERAR
     Secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

PREȘEDINTELE REPUBLICII SLOVACE,

     Eduard KUKAN
     Ministru al afacerilor externe

     József BERÉNYI
     Secretar de stat pentru afaceri externe

PREȘEDINTELE REPUBLICII FINLANDA,

     Eikka KOSONEN
     Ambasador extraordinar și plenipotențiar,
     Reprezentant permanent al Republicii Finlanda pe lângă Uniunea Europeană

GUVERNUL REGATULUI SUEDIEI,

     Laila FREIVALDS
     Ministru al afacerilor externe

Sven-Olof PETERSSON
     Ambasador extraordinar și plenipotențiar,
     Reprezentant permanent al Regatului Suediei pe lângă Uniunea Europeană

MAJESTATEA SA REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

     Sir John GRANT KCMG
     Ambasador extraordinar și plenipotențiar,
     Reprezentant permanent al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pe lângă Uniunea Europeană

CARE, după ce au făcut schimb de depline puteri, găsite în bună și cuvenită formă,

AU CONVENIT CU PRIVIRE LA DISPOZIȚIILE CARE URMEAZĂ:

Articolul 1 Modificare

(1) Republica Bulgaria și România devin prin prezentul membre ale Uniunii Europene.

(2) Republica Bulgaria și România devin părți la Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, astfel cum sunt acestea modificate sau completate.

(3) Condițiile și aranjamentele referitoare la admitere sunt stabilite în protocolul anexat la prezentul tratat. Dispozițiile acestui protocol fac parte integrantă din prezentul tratat.

(4) Protocolul, inclusiv anexele și apendicele sale, se anexează la Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, iar dispozițiile sale devin parte integrantă din aceste tratate.

Articolul 2 Modificare

(1) În cazul în care Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa nu este în vigoare la data aderării, Republica Bulgaria și România devin părți la tratatele pe care se întemeiază Uniunea, astfel cum sunt acestea modificate sau completate.

În acest caz, articolul 1 alineatele (2) - (4) se aplică de la data intrării în vigoare a Tratatului de instituire a unei Constituții pentru Europa.

(2) Condițiile referitoare la admitere și adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea, care decurg în urma aderării și care se aplică de la data aderării până la data intrării în vigoare a Tratatului de instituire a unei Constituții pentru Europa, sunt stabilite în actul anexat la prezentul tratat. Dispozițiile respectivului act fac parte integrantă din prezentul tratat.

(3) În cazul în care Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa intră în vigoare după aderare, protocolul prevăzut la articolul 1 alineatul (3) înlocuiește actul prevăzut la articolul 2 alineatul (2) de la data intrării în vigoare a tratatului menționat. În acest caz, dispozițiile protocolului menționat anterior nu sunt considerate ca producând efecte juridice noi, ci ca menținând, în condițiile stabilite în Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa, în Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice și în respectivul protocol, efectele juridice deja create de dispozițiile actului prevăzut la articolul 2 alineatul (2).

Actele adoptate înainte de intrarea în vigoare a protocolului prevăzut la articolul 1 alineatul (3) în temeiul prezentului tratat sau a actului prevăzut la alineatul (2) rămân în vigoare și își mențin efectele juridice până când aceste acte sunt modificate sau abrogate.

Articolul 3 Modificare

Dispozițiile privind drepturile și obligațiile statelor membre, precum și atribuțiile și competența instituțiilor Uniunii astfel cum sunt stabilite în tratatele la care Republica Bulgaria și România devin părți se aplică cu privire la prezentul tratat.

Articolul 4 Modificare

(1) Prezentul tratat se ratifică de Înaltele Părți Contractante în conformitate cu normele lor constituționale. Instrumentele de ratificare se depun pe lângă guvernul Republicii Italiene cel târziu la 31 decembrie 2006.

(2) Prezentul tratat intră în vigoare la 1 ianuarie 2007, cu condiția ca toate instrumentele de ratificare să fi fost depuse înaintea acestei date.

Cu toate acestea, în cazul în care unul din statele prevăzute la articolul 1 alineatul (1) nu a depus instrumentul său de ratificare în timp util, prezentul tratat intră în vigoare pentru celălalt stat care a depus instrumentul său. În acest caz, Consiliul, hotărând în unanimitate, decide imediat cu privire la adaptările devenite necesare la prezentul tratat, la articolele 10, 11 alineatul (2), 12, 21 alineatul (1), 22, 31, 34 și 46 din protocolul menționat la articolul 1 alineatul (3) din prezentul tratat, la alineatele (1) litera (b), (2) și (3) ale punctului 2 din anexa III la același protocol și la secțiunea B din anexa IV la același protocol și, după caz, la articolele 9-11, 14 alineatul (3), 15, 24 alineatul (1), 31, 34, 46 și 47 din actul menționat la articolul 2 alineatul (2), la alineatele (1) litera (b), (2) și (3) ale punctului 2 din anexa III la același act și la secțiunea B a anexei IV la același act; hotărând în unanimitate, Consiliul poate, de asemenea, să declare că aceste dispoziții din protocolul menționat anterior, inclusiv anexele și apendicele acestuia și, dacă este cazul, din actul menționat anterior, inclusiv anexele și apendicele acestuia, care se referă explicit la un stat care nu a depus instrumentul său de ratificare, au devenit caduce sau le poate adapta.

Fără a aduce atingere dispozițiilor privind depunerea tuturor instrumentelor de ratificare necesare în conformitate cu alineatul (1), prezentul tratat intră în vigoare la 1 ianuarie 2008, în cazul în care Consiliul adoptă o decizie privind ambele state aderente în conformitate cu articolul 39 din protocolul prevăzut la articolul 1 alineatul (3) sau în conformitate cu articolul 39 din actul prevăzut la articolul 2 alineatul (2) înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de instituire a unei Constituții pentru Europa.

În cazul în care se adoptă o asemenea decizie cu privire numai la unul dintre statele aderente, prezentul tratat intră în vigoare pentru statul respectiv la 1 ianuarie 2008.

(3) Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (2), instituțiile Uniunii pot adopta înaintea aderării măsurile prevăzute la articolele 3 alineatul (6), 6 alineatul (2) al doilea paragraf, 6 alineatul (4) al doilea paragraf, 6 alineatul (7) paragrafele al doilea și al treilea, 6 alineatul (8) al doilea paragraf, 6 alineatul (9) al treilea paragraf, 17, 19, 27 alineatele (1) și (4), 28 alineatele (4) și (5), 29, 30 alineatul (3), 31 alineatul (4), 32 alineatul (5), 34 alineatele (3) și (4), 37, 38, 39 alineatul (4), 41, 42, 55, 56, 57 din protocolul prevăzut la articolul 1 alineatul (3) și în anexele IV - VIII la acest protocol. Asemenea măsuri se adoptă, înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de instituire a unei Constituții pentru Europa, în conformitate cu dispozițiile similare ale articolelor 3 alineatul (6), 6 alineatul (2) al doilea paragraf, 6 alineatul (4) al doilea paragraf, 6 alineatul (7) paragrafele al doilea și al treilea, 6 alineatul (8) al doilea paragraf, 6 alineatul (9) al treilea paragraf, 20, 22, 27 alineatele (1) și (4), 28 alineatele (4) și (5), 29, 30 alineatul (3), 31 alineatul (4), 32 alineatul (5), 34 alineatele (3) și (4), 37, 38, 39 alineatul (4), 41, 42, 55, 56, 57 din actul prevăzut la articolul 2 alineatul (2) și ale anexelor IV - VIII la acest protocol.
Aceste măsuri intră în vigoare numai în cazul în care și la data la care intră în vigoare prezentul tratat.

Articolul 5 Modificare

Textul Tratatului de instituire a unei Constituții pentru Europa redactat în limbile bulgară și română se anexează la prezentul tratat. Aceste texte sunt autentice în aceleași condiții ca și textele Tratatului de instituire a unei Constituții pentru Europa redactate în limbile cehă, daneză, olandeză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, malteză, polonă, portugheză, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză.

Guvernul Republicii Italiene remite guvernelor Republicii Bulgaria și România câte o copie certificată pentru conformitate a Tratatului de instituire a unei Constituții pentru Europa în toate limbile prevăzute la primul paragraf.

Articolul 6 Modificare

Prezentul tratat, redactat într-un singur original în limbile bulgară, cehă, daneză, olandeză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, malteză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, textele în fiecare din aceste limbi fiind în mod egal autentice, se depune în arhivele Guvernului Republicii Italiene, care va remite o copie certificată pentru conformitate fiecăruia dintre guvernele celorlalte state semnatare.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО, долуподписаните упълномощени представители подписаха настоящия договор.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Συνθήκη.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

TO APLIECINOT, Pilnvarotie ir parakstījuši šo Līgumu.

TAI PALIUDYDAMI šią Sutartį pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést.

B'XIEHDA TA' DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan it-Trattat.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.

DREPT CARE subsemnații plenipotențiari au semnat prezentul tratat.

NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.

V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the twenty‐fifth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le vingt‐cinq avril deux mille cinq.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiú lá fichead d'Aibreán sa bhliain dhá mhíle is a cúig.

Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque aprile duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.

Întocmit la Luxemburg la douăzecișicinci aprilie anul două mii cinci.

V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

--- Semnătură ---

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

--- Semnătură ---

Za prezindenta České republiky

--- Semnătură ---

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

--- Semnătură ---

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

--- Semnătură ---

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

--- Semnătură ---

Για τον Пρόεδρο της Еλληνικής Δημοκρατίας

--- Semnătură ---

Por Su Majestad el Rey de España

--- Semnătură ---

Pour le Président de la République française

--- Semnătură ---

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

--- Semnătură ---

Per il Presidente della Repubblica italiana

--- Semnătură ---

Για τον Пρόεδρο της Кυπριαкής Δημοκρατίας

--- Semnătură ---

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

--- Semnătură ---

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

--- Semnătură ---

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

--- Semnătură ---

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

--- Semnătură ---

Għall-President ta' Malta

--- Semnătură ---

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

--- Semnătură ---

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

--- Semnătură ---

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

--- Semnătură ---

Pelo Presidente da República Portuguesa

--- Semnătură ---

Pentru Președintele României

--- Semnătură ---

Za predsednika Republike Slovenije

--- Semnătură ---

Za prezidenta Slovenskej republiky

--- Semnătură ---

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

--- Semnătură ---

För Konungariket Sveriges regering

--- Semnătură ---

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

--- Semnătură ---