Un imn preasfintei gramatice

Un imn preasfintei gramatice
de George Coșbuc


Te salut pe tine, - articol cauzal și omogen,
Indirect contras în fraza cu subiectul epicen!
Voi, interjecțiuni concrete și-optative principale,
Rădăcini prin apoziții singular adjectivale,
Voi, cantitative - abstracte subiective-n viitor,
Unipersonale-n modul cu plural hotărâtor,
Vă salut! Și tot asemeni te salut, o, prezumtive,
Număr genitiv în cazul numelor intranzitive.
Tu, obiect concret și simplu, tu, circumstanțial de loc,
Locativ pasiv, conjuncții, complimente reciproc!
Unde să găsesc puterea de-a trăi, de nu la tine,
Gen subordonat prin verbul reflexivelor suspine?
Cardinale - acuzative, virgulă și period,
Două puncte - adversative strict coordonate-n mod
Și superlativ prezinte derivat din vocative,
Prin vocala secundară cu terminațiuni pasive,
Declinări adverbiale negative-n absolut
Cu perfecte - adversative sufixate-n atribut,
Relativ invers compuse prin adverbii ca moțiune,
Pozitiv improprii-n număr, ori neutre, ori comune,
Mod superlativ generic omonim adversativ,
Plenison ca negațiune, iar în fond apelativ
Cu prefix și cu gerunzii posesivo - cardinale,
Morfologice prin sunet și prin stări adverbiale.
Dați cu fuga sinonime prin funcțiune și raport,
Că mai-mult-decât-perfectul lui Cipar acum e mort!
Dar în locu-i înviară prezumtive și oblice
Și-un dubitativ pro - contra ortografico - propice.
Propoziții și-apoziții ce ne-arată rupt anume
Locul timpului și cauza modului unui pronume
Prefixat dintr-un adverbiu feminin cu derivate
Prin triftongii declinării verbelor neregulate.
Ce-ați făcut, o, voi ai țării prearăzboinici voievozi,
Pentru înaintarea noastră? V-ați luptat niște nerozi
Cu tătari, cu turci, cu unguri? Luptă-i asta? Alte lupte
Purtăm noi, mai glorioase, cu învingeri neîntrerupte,
Cu negații și-afirmații și-optativul indirect,
Al interogării proprii și-al pasivului perfect.
Iată, se deschide cerul și dintr-însul cad nespuse
Și contrarii și contrase și opuse și compuse
Cu diftongi și relative, și-ablative, și vibrante,
Și jumări și fleici și-ntreaga tabără de consonante:
Labiale și dentale și nazale și minuni,
Ps! br! hr! he! ho! ha, huide, și-alte-asemeni conjuncțiuni,
Către, spre, prin, la, în, peste, de la, din și-ntr-un ulcior
Joac-o sârbă vocativul unison într-un picior
Cu funcțiuni și cu rapoarte și-alergând în fund li-e țelu
Spre azbuchevedeglagoldobreiestjivetezelu
Și-o harababură sfântă văd, mă tulbur, cad, mă-nchin:
Să trăiască-n veci sintaxul! Aleluia și amin!