Wikisource:Știri/2007-01-31/Problema drepturilor de autor

Știri Știri (articole)
Ştiri
Ştiri
Problema drepturilor de autor
de Rebel, 31 ianuarie 2007

La sfârșitul lunii noiembrie în Scriptoriul proiectului a fost ridicată problema drepturilor de autor aferente operelor adăugate la versiunea românească a Wikisource.

Deși o problemă vitală pentru funcționarea proiectului, lipsa utilizatorilor care să contribuiască în mod regulat a direcționat atenția celor mai vechi în îmbogățirea volumului de pagini, și nu a infrastructurii. Astfel, s-a ajuns ca autori moderni să fie incluși între cei ale căror opere sunt găzduite la Wikisource, ceea ce contravenea legii drepturilor de autor în vigoare în România.

Utilizatori provenind din cadrul Wikipediei românești au subliniat importanța excluderii operelor acestor autori până ce acestea vor intra în domeniul public, justificând că păstrarea lor în momentul actual primejduiește însăși existența proiectului. Deși conform legislației Statelor Unite ale Americii, acolo unde se află sistemele ce stochează conținutul proiectelor Wikimedia, orice operă publicată înainte de 1923 se află în domeniul public, s-a pus accentul pe supremația legislației României, fiind un proiect ce găzduiește în mod exclusiv lucrări în limba română. Conform

SoluționareModificare

Drept urmare, operele unor autori precum George Bacovia, Ion Barbu, Lucian Blaga, Liviu Rebreanu și mulți alții au fost excluse până la data expirării drepturilor de autor. În cele mai multe cazuri s-a făcut raportarea la art. 25 al legii drepturilor de autor, conform căreia drepturile patrimoniale „durează tot timpul vieții autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moștenire, potrivit legislației civile, pe o perioadă de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusă la cunoștința publică în mod legal”. Și cum termenele stabilite „se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor morții autorului” este evident faptul că Wikisource nu poate găzdui operele autorilor care nu au decedat în urmă cu mai puțin de 71 de ani.

Tabelul de mai jos reflectă data de la care operele aflate în mod curent sub drepturi de autor vor putea fi adăugate la Wikisource.

Autor Anul decesului Disponibil începând cu
George Topîrceanu
1937
1 ianuarie 2008
Anton Holban
1937
1 ianuarie 2008
Octavian Goga
1938
1 ianuarie 2009
Selma Lagerlöf
1940
1 ianuarie 2011
Nicolae Iorga
1940
1 ianuarie 2011
Liviu Rebreanu
1944
1 ianuarie 2015
Aleksei Nicolaevici Tolstoi
1945
1 ianuarie 2016
Ioan Al. Brătescu-Voinești
1946
1 ianuarie 2017
Sever Bocu
1951
1 ianuarie 2022
Petre Dulfu
1953
1 ianuarie 2024
Nicolae Labiș
1956
1 ianuarie 2027
George Bacovia
1957
1 ianuarie 2028
Ion Barbu
1961
1 ianuarie 2032
Lucian Blaga
1961
1 ianuarie 2032
Aron Cotruș
1961
1 ianuarie 2032
Mihail Sadoveanu
1961
1 ianuarie 2032
Ion Agârbiceanu
1963
1 ianuarie 2034
Vasile Voiculescu
1963
1 ianuarie 2034
Tristan Tzara
1963
1 ianuarie 2034
Nichita Stănescu
1983
1 ianuarie 2054
Geo Bogza
1993
1 ianuarie 2064

Vezi șiModificare