Wikisource:Posibile încălcări ale drepturilor de autor

Pagina comunităţii Posibile încălcări ale drepturilor de autor Arhivă
Scurtătură:
WS:COPYVIO
Această pagină găzduiește dezbateri privind lucrări care ar putea încălca politica drepturilor de autor aplicabilă la Wikisource. De reținut că lucrări ce constituie o violare clară a drepturilor de autor pot fi șterse sub criteriul pentru ştergere rapidă G6. Pentru a proteja interesele legale ale Fundației Wikimedia, acestea vor fi șterse în maxim două săptămâni în situația în care nu există motive plauzibile ca ele să fie păstrate.

Când deschideți o dezbatere nouă goliți pagina în care se află lucrarea folosind formatul {{drepturideautor}}. Dacă o lucrare ar trebui ștearsă pentru orice alt motiv, vezi Propuneri pentru ştergere.


Dezbateri Modificare