Zdrobite cătușe

Imnuri naționale Zdrobite cătușe
de Aurel Baranga
Imnul Republicii Populare România între anii 1948 și 1953.


Zdrobite cătușe în urmă rămân,
În frunte-i mereu muncitorul,
Prin lupte și jertfe o treaptă urcăm,
Stăpân pe destin e poporul

Refren
Trăiască, traiască,
Republica noastră,
În marș de năvalnic șuvoi revărsat;
Muncitori și țărani, cărturari și ostași
Zidim România Republicii noi.

În lături cu putredul vechiu stăvilar
E ceasul de sfântă încordare
Unirea și munca și lupta-i stegar
Republicii noi populare.

Spre țelul victoriei mari ne îndreptăm
E ceas de izbânzi viitoare
Credință îm muncă și luptă jurăm
Republicii noi populare.