Epitaful
de Constantin Stamati


Tânără, frumoasă, soață credincioasă,
Și maică duioasă au fost cât trăi;
Și tocmai ca floarea, ce o arde boarea,
Pe a sa mlădiță
Căzu și pieri
Amata Tincuță.