Icoane vechi
de Ștefan Octavian Iosif
A. PANN


Psalt înțelept, comoară nesecată
De basme bătrânești și vechi zicale,
Rapsod glumeț, iubit de mahalale,
Cari răsunau de cântece odată,
Ce-mi pasă dacă criticii de-azi cată

În versul tău greșeli gramaticale!
Eu te slăvesc de dragul muzei tale,
Apusă azi cu lumea ei uitată.
Te văd blajin, muncind din greu, iar seara

Stai în cerdac, îți acordai ghitara,
Cântai vreun psalm, vreo doină, mici balade...
De prin vecini, pândeau pe la ferestre,

Oftând în taină, tinere neveste
Și pe furiș îți aruncau ocheade...