Un bobârnac internațional

←← Un adevăr pravoslavnic. De la Luca Elefterescu citire: Un bobârnac internațional
de Ion Luca Caragiale
Iar bobârnac internațional →→
Gazeta poporului, an I, 1895, nr. 239, 24 noiembrie/6 decembrie, p. 2. Informațiuni. Nesemnat.

D. Alex. Lahovary a avut imprudența să arunce de pe tribuna de la Orfeu una piramidală laudă de sine, pentru a face o mirifică impresie lui d. Iancu Brătescu.

Fostul ministru de externe a afirmat între alte sinlău­dări și aceea că grație d-sale au fost grațiați condamnații în procesul Memorandumului.

La aceasta sinlăudare, plină de tact politic, d. Alex. La­hovary primește prin oficiosul Budapester Correspondenz ca răspuns următorul bobîrnac internațional, pentru care-l felicităm călduros:

Budapesta, 3 decembrie. – În privința informațiunii ziarului Timpul din București, care zice că fostul ministru al afacerilor străine, d. Lahovary, a declarlat într-o întru­nire publică că amnistia condamnaților în procesul Memorandumului s-a obținut prin intervenirea sa, Budapester Correspondenz asigură din sorginte competinte că această aserțiune a d-lui Lahovary nu trebuie considerată decît ca o manoperă în vederea alegerilor, manoperă de care gu­vernul nu este răspunzător”.