Vîntul dimineții
de Henry Wadsworth Longfellow
Traducere de Ștefan Octavian Iosif


Un vînt s-a ridicat strigînd
Pe mări: „Voi, neguri, dați-mi rînd!”

Năierilor, pe năvi, le-a spus:
„Matrozi, e-n zori! La pînze, sus!”

În lumea mare s-abătu:
„Al deșteptării ceas bătu!”

Intră în codri: „Vijîiți!
Mișcați toți ramii înfloriți!”

Atinse aripe ușoare:
„Voi ciripiți, dragi cîntătoare!“

Cocoșii, prin ogrăzi, trezi:
„Vestiți! s-a luminat de zi!”

Șopti pe cîmp, prin grai de aur:
„Desfășură al tău tezaur!”

Intră în turn vijelios:
„Voi, clopote, sunați voios!”

Iar atingînd morminte reci,
Șopti: „Dormiți, dormiți pe veci!”