În tindă am intrat...

În tindă am intrat...
de Sándor Petőfi
Traducere de Ștefan Octavian Iosif

Publicată în Povestea vorbei, 10 octombrie 1896


În tindă am intrat o clipă
Să iau cărbune pentru pipă...
Aș fi luat, desigur, focul,
Dar ea ardea, bat-o norocul !

Ardea ea, pipa, de minune...
La ce intrai atuncea? Spune !
Intrai, căci am zărit în casă
O fată... și era frumoasă !

Sufla în foc ca să-l aprindă,
Și flacăra bătea în tindă...
Dar mai cu seamă-n ochii ei...
Ce flacără juca în ei !

Ea mă privi așa ciudat,
Încît simțeam că-s fermecat...
Și iată... pipa mea s-a stins,
Iar inima mi s-a aprins.