Istoria ieroglifică

Istoria ieroglifică
de Dimitrie Cantemir


Istoriia ieroglifică

în doaăsprădzece părți împărțită,
așijderea cu 760 de sentenții frumos împodobită,
la începătură cu scară a numerelor
dezvălitoare.

Iară la sfârșit cu a numerelor streine
tâlcuitoare,

Alcătuită de
dimitriu
cantemir