Din prag (Topîrceanu)

Din prag
de George Topîrceanu


Ca steaua serii,
Mă sting în noapte,
Și noaptea crește
În jurul meu,

Când tot trecutul
În suflet moare,
Coboară-n urmă-i
Pustiul greu...

Icoană scumpă
Din alte vremuri,
Îmi pari acuma
Un vis pierdut...

Vin’ mai aproape,
Dă-mi mâna albă
Și ochii negri
Să ți-i sărut!

Aripa morții
Aruncă umbre
Pe nenorocul
Celor învinși.

Străin de toate,
Simt cum se lasă
Genele grele
Pe ochii stinși...